Empresa de microcemento Luxury Concrete®

Luxury Concrete®

Wiemy, co robimy,
ponieważ sami to robimy.

Luxury Concrete® jest badania

Jesteśmy ekspertami w produkcji wewnętrznych i zewnętrznych pokryć podłogowych i ściennych. Posiadamy szeroką gamę produktów o najwyższej jakości pod względem twardości i odporności. Posiadamy profesjonalny zespół, który testuje nasze produkty, aby osiągnąć najlepszą możliwą jakość. Bardzo ważne jest dla nas, aby produkcja była jak najbardziej przyjazna dla środowiska. Codziennie pracujemy nad zrównoważoną produkcją, a nasze odpady są utylizowane w odpowiednich zakładach recyklingu.

Luxury Concrete® to doświadczenie

Sukces naszej firmy oparty jest na dogłębnej znajomości wytwarzanego przez nas produktu, rynku krajowego i międzynarodowego oraz potrzeb klienta końcowego. Nasz dział logistyki posiada wyspecjalizowany dział eksportu, z którego codziennie realizowane są międzynarodowe zamówienia. Dzięki umowom z międzynarodowymi przewoźnikami możemy dostarczać nasze produkty w dowolne miejsce na świecie.

Luxury Concrete® to pasja

Najlepsze momenty w życiu to te, które wypełniają duszę, zapierają dech w piersiach i sprawiają, że nie ma mowy. Momenty, które przekazują uczucia. To są chwile, których szukamy, chwile, które sprawiają, że świat staje w miejscu. Wykończenie naszych powłok jest efektem aplikacji przeprowadzonej z precyzją i pasją od pierwszej minuty. Naszym zobowiązaniem jest nienaganna realizacja, będąca wynikiem skoordynowanej pracy zespołowej.

Luxury Concrete® jest szkoleniem

Zespół aplikatorów Luxury Concrete® jest doskonale wyszkolony i rozmieszczony w wielu częściach Hiszpanii i na całym świecie. Reszta świata. Lata te dały naszym technikom doświadczenie, które pozwala im rozwiązać każdy problem w rekordowo krótkim czasie. Dbamy o to, aby prace były wykonywane przez rzetelnych fachowców. Naszą wiedzę przekazujemy poprzez kursy aplikacyjne, na których szkolimy nowych specjalistów. Współpracujemy tylko z niezawodnymi aplikatorami.
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w zespole aplikacyjnym Luxury Concrete®, zostaw nam swoje dane os tutaj
Empresa de microcemento Luxury Concrete®

Luxury Concrete®

Sabemos lo que hacemos
porque lo hacemos nosotros.

Luxury Concrete® es investigación

Somos expertos en la fabricación de revestimientos para suelos y paredes, interiores y exteriores. Contamos con una amplia gama de productos de la más alta calidad en cuanto a dureza y resistencia. Disponemos de un equipo profesional que testea nuestros productos para lograr la mejor calidad posible. Es muy importante para nosotros producir de una manera lo más ecológica posible. Trabajamos a diario para conseguir una fabricación sostenible y nuestros residuos se eliminan en una instalación de reciclaje adecuada.

Luxury Concrete® es experiencia

El éxito de nuestra empresa se basa en el profundo conocimiento del producto que fabricamos, del mercado nacional e internacional y de las necesidades del cliente final. Nuestra División de Logística cuenta con un área especializada en exportación, desde la que se gestionan diariamente pedidos internacionales. Podemos suministrar nuestros productos en cualquier parte del mundo gracias a nuestros acuerdos con transportistas internacionales.

Luxury Concrete® es pasión

Los mejores momentos de la vida son aquellos que llenan el alma, cortan la respiración y dejan sin palabras. Momentos que transmiten sentimientos. Esos instantes son que buscamos, trabajos que hacen que se pare el mundo. El acabado de nuestros revestimientos es producto de una aplicación realizada con precisión y pasión desde el primer minuto. Nuestro compromiso es una ejecución impecable, fruto de un coordinado trabajo en equipo.

Luxury Concrete® es formación

El equipo de aplicadores de Luxury Concrete® se encuentra perfectamente formado y distribuido en muchos puntos de España y el resto del mundo. Los años han concedido a nuestros técnicos una experiencia que permite solucionar cualquier incidencia en tiempo récord. Nos encargamos de que el trabajo sea realizado por profesionales de confianza. Transmitimos nuestros conocimientos a través de cursos de aplicación en los cuales se forma a nuevos profesionales. Trabajamos únicamente con aplicadores de confianza.
Si está interesado en formar parte del equipo de aplicación de Luxury Concrete®, déjenos sus datos aquí