ਆਤਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਊਂਜ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

25 ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਉਣਗ ਰੂਮ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਤਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀਸ਼.

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਤਮੀਕ ਸਲੋਨ

ਬੈਠਕ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਟੈਲੀਵਰਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਂਸ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਆਦ, ਆਰਾਮ, ਚੰਗੀ ਤਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਕੂਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਵਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋਹਣਾ ਲਾਉਂਜ। ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਜ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਾਲ।

ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਲਾਊਂਜ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੈਲੀਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਊਂਜ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ।

ਇਸ ਪਾਸੇ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਾਰਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਦਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜੋਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟੋਇਹ ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਵਧਾਰਣਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Microcement ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਜ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ. ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ Luxury Concrete® ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ.

Microcemento ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸੀ ਸਲੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਸਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਹਣੀ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਰੀਲੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੋਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਲੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਧਾਈ ਨਾ ਕਰੋ।

ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.

ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੇਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ - ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਾਟੀ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਖੱਚਾਅ ਵਾਲੇ ਥਾਂਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਨੀਮਲਿਸਟ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਮਿਨਿਮਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਲਕਥਾ ਹੈ ਸਰਲ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਕੂਨ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਗਰਮਾਹਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਲ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਲ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ।

ਇਹ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁਕੂਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਲੱਕਸਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੈਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਲਕਜਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਆਤਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਲੋਨ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫ਼ਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਲੋਨ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਹਣੀਆਈ

ਮੁਲਾਇਮ ਟੈਕਸਚਰ ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਤੇ ਹੀ ਮਹੀਨ ਅਤੇ ਚਿੱਕਣੀ ਦਿੱਖ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਖ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜਾਵਟੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਂਦਰਿਆ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਨੋਖੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਹਣੀਪਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਜੋਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੋਫ਼ਿਸਟੀਕੇਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਊਂਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਹਲਕਾ, ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉ ਅਕਸਰ

ਇੱਕ ਲੱਕਸ਼ਰੀ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੈਂਡਲਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਲਚੀਲਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਸ਼ ਨੂੰ ਝੇਲਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਉਂਜ ਸਤਹ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਉਂਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਕਰਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ - ਇੱਕ ਲਕਜਰੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਤੱਤ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਲੋਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਜਿਸ ਮਿਨਿਮਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਕ੃ਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਤਮੀ ਸਲੋਨ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਪਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ

ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਵਰਟੀਕਲ ਸਤਹ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲੋਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜਾਵਟੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਜਾਵਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ, ਇਕ ਚਿੱਕਣੀ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਸਤਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਲੋਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਸੁਆਦ, ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹਕਮ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿਆਂਤ ਸੂਖਮਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਫਰਸ਼, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ

La mejor manera de conseguir un aspecto de lujo, además de la creación de salones armónicos, gustosos, agradables y cómodos, es elegir una calidad que, como el microcemento, te facilite las labores diarias de mantenimiento. Un mantenimiento que no entiende de inconvenientes, ni de complicaciones. Tan fácil, sencillo y rápido como para prácticamente no contemplarlo.

ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ, ਲਕਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ. ਜੋ ਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਨੁਪਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਤਮੀਕ ਹਾਲ

ਆਤਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਲੋਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ

ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਚੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਲਕਜਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲਕਜਰੀ ਦੇ ਸਲੋਨ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੈਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਊਂਜ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਕਜਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ Luxury Concrete® ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਛੁੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਕੇਕ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੈਟਲੌਗ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਕਜਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

1. ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਲੋਨ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਗਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਗਰਮਾਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਸਵਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲਬੁਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਰਤੋ. ਇੱਕ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੋਨੇਰੀ ਲਾਈਟ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੋਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਨਿੱਜੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਲਬੁਤਾ ਦੇਣਾ. ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਲਕਜਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

2. ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਾਏ ਕਪੜੇ ਵਿੰਡੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ

ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਠਕ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਟਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮੋਹਣੀ ਠਾਂ ਦੀ ਔਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੋਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਆਦੀ, ਨਰਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਨਾਈ ਕਪੜੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰਦੇ ਜੋ ਲਾਉਣਗੇ ਲਾਉਣਗੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਾਈ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣਾ।

3. ਪੌਦੇ, ਵਿਕਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਲੋਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਵਭਾਵ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਹਰੀ ਵੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੁਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰੂਪਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕਾਰਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜੋ ਸਸਤੈਨੇਬਲ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੃ਤਿਕ ਸਵੈਆ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਤੁ ਦੇ ਪ੍ਰਾਕ੃ਤਿਕ ਸਪਰਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਮਿੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ।

4. ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ - ਐਸਥੇਟਿਕ ਸ਼ੈਲੀ

Aesthetic ਇੱਕ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਉਹ ਸਜਾਵਟੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਨੂਠੀ ਅਤੇ ਅਨੂਠੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਲੇਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਜਾਵਟੀ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਚਾਨਣ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਟਕ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਾਮ, ਸੁਕੂਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠਕ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਘਟਕ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਦੀ, ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਿਲੱਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਲੱਗਇਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਖਦ ਸਲੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸੌਂਦਰ ਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਬੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ, ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੂਪ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ, ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਲਬੁਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਦ ਲੱਕਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੋਹਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕਤ ਸਵੱਭਾਵ, ਕਲਾਸੀਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਲਕਜ਼ਰੀ ਕੋਂਕ੍ਰੀਟ® ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਫ਼ਿਸਟੀਕੇਟਡ, ਐਲੀਗੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਮਫ਼ਰਟੇਬਲ ਡੇਕੋਰੇਟਿਵ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਸਿਮਪਲਿਸਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਅਧਿਕਤਮ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।