>

Pravno obvestilo in Politika zasebnosti

To pravno obvestilo ureja uporabo spletnega mesta www.luxuryconcrete.eu (v nadaljevanju: WEB), ki je v lasti Luxury Concrete S.L.U. Brskanje po spletnem mestu Luxury Concrete S.L.U. pripisuje status uporabnika in pomeni popolno in brezrezervno sprejemanje vseh določb, vključenih v to pravno obvestilo, ki se lahko spremenijo.

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal v skladu z zakoni, dobro vero, javnim redom, prometnimi pravili in tem pravnim obvestilom. Uporabnik bo odgovarjal Luxury Concrete S.L.U. ali tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala kot posledica kršitve te obveznosti.

1. Identifikacija in komunikacije

Luxury Concrete S.L.U., v skladu z zakonom 34/2002 z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja, vas obvešča, da:

Vaše poslovno ime je: Luxury Concrete S.L.U.
Vaša CIF / NIF / NIE je: B98177538
Njihov poslovni naslov je: C/Juan de la Cierva, 6 46008 Valencia
Za komunikacijo z nami vam ponujamo različne načine stika, ki
podrobno opisujemo spodaj:
Tel: 910 028 940
E-pošta: info@luxuryconcrete.eu

Vse obvestila in komunikacije med uporabniki in Luxury Concrete S.L.U. se štejejo za učinkovite, v vseh pogledih, ko se izvajajo preko poštne pošte ali katerega koli drugega zgoraj navedenega sredstva.

Pogoji dostopa in uporabe

Spletno mesto in njegove storitve so prosto dostopne in brezplačne, vendar pa Luxury Concrete S.L.U. pogojuje uporabo nekaterih storitev, ki jih ponuja na svoji spletni strani, z predhodnim izpolnjevanjem ustreznega obrazca.

Uporabnik zagotavlja avtentičnost in ažurnost vseh podatkov, ki jih sporoči Luxury Concrete S.L.U., in bo edini odgovoren za napačne ali netočne izjave, ki jih bo podal.

Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo ustrezno uporabljal vsebine in storitve Luxury Concrete S.L.U. in jih ne bo uporabljal za, med drugim:

a) Širjenje vsebin, ki so kazniva dejanja, nasilna, pornografska, rasistična, ksenofobna, žaljiva, ki zagovarjajo terorizem ali so na splošno v nasprotju z zakonom ali javnim redom.

b) V omrežje vnašanje računalniških virusov ali izvajanje dejanj, ki lahko spremenijo, pokvarijo, prekinejo ali povzročijo napake ali škodo v elektronskih dokumentih, podatkih ali fizičnih in logičnih sistemih Luxury Concrete S.L.U. ali tretjih oseb; kot tudi oviranje dostopa drugih uporabnikov do spletne strani in njenih storitev z masovno porabo računalniških virov, preko katerih Luxury Concrete S.L.U. nudi svoje storitve.

c) Poskus dostopa do e-poštnih računov drugih uporabnikov ali do omejenih območij računalniških sistemov Luxury Concrete S.L.U. ali tretjih oseb in, če je to potrebno, pridobivanje informacij.

d) Kršitev pravic intelektualne ali industrijske lastnine, kot tudi kršitev zaupnosti informacij Luxury Concrete S.L.U. ali tretjih oseb.

e) Prevzemanje identitete drugega uporabnika, javnih uprav ali tretje osebe.

f) Predvajanje, kopiranje, distribucija, dajanje na voljo ali na kakršen koli drug način javno obveščanje, preoblikovanje ali spreminjanje vsebin, razen če imate dovoljenje imetnika ustreznih pravic ali je to zakonito dovoljeno.

g) Zbiranje podatkov v oglaševalske namene in pošiljanje oglaševanja katere koli vrste in komunikacij za prodajne namene ali druge komercialne narave brez predhodne zahteve ali soglasja.

Vse vsebine spletne strani, kot so besedila, fotografije, grafike, slike, ikone, tehnologija, programska oprema, pa tudi grafično oblikovanje in izvorne kode, predstavljajo delo, katerega lastnik je Luxury Concrete S.L.U. , brez da bi lahko uporabnik razumel, da so mu prenesene kakršne koli pravice do izkoriščanja le-teh, razen tistih, ki so strogo potrebne za pravilno uporabo spletne strani.

Skupno gledano, uporabniki, ki dostopajo do te spletne strani, lahko pregledujejo vsebine in v določenih primerih izvajajo avtorizirane zasebne kopije, pod pogojem, da reprodukcirani elementi niso kasneje preneseni tretjim osebam, niti niso nameščeni na strežnike, povezane z omrežji, niti niso

predmet nobene vrste izkoriščanja.

Prav tako so vse blagovne znamke, trgovska imena ali razlikovalni znaki katere koli vrste, ki se pojavljajo na spletnem mestu, last Luxury Concrete S.L.U., brez da bi se lahko razumelo, da uporaba ali dostop do njega uporabniku pripisuje kakršne koli pravice nad njimi.

Razdelitev, sprememba, prenos ali javno sporočanje vsebin in katero koli drugo dejanje, ki ga izrecno ni odobril imetnik pravic do izkoriščanja, so prepovedani.

Ustvarjanje hiperpovezave v nobenem primeru ne pomeni obstoja odnosov med Luxury Concrete S.L.U. in lastnikom spletne strani, na kateri je vzpostavljena, niti sprejemanja in odobritve vsebin ali storitev s strani Luxury Concrete S.L.U. Tisti, ki nameravajo vzpostaviti hiperpovezavo, morajo predhodno pisno zaprositi za dovoljenje Luxury Concrete S.L.U. . V vsakem primeru bo hiperpovezava omogočala dostop samo do domače strani ali začetne strani naše spletne strani, prav tako se mora vzdržati dajanja napačnih, netočnih ali napačnih izjav o Luxury Concrete S.L.U. , ali vključevanja nezakonitih vsebin, ki so v nasprotju z dobrimi običaji in javnim redom.

Luxury Concrete S.L.U. ne prevzema odgovornosti za uporabo materialov, ki so na voljo na tej spletni strani, niti za dejanja, ki jih uporabniki izvajajo na podlagi teh materialov.

Izključitev garancij in odgovornosti

Vsebina te spletne strani je splošne narave in ima zgolj informativni namen, brez zagotovila za popoln dostop do vseh vsebin, njihovo izčrpnost, pravilnost, veljavnost ali aktualnost, ali njihovo primernost ali uporabnost za določen cilj.

Luxury Concrete S.L.U. izključuje, kolikor to dopušča pravni red, kakršno koli odgovornost za škodo vseh vrst, ki izhaja iz:

a) Nemogoč dostop do spletnega mesta ali pomanjkanje resničnosti, natančnosti, popolnosti in/ali ažurnosti vsebin, pa tudi obstoj napak in pomanjkljivosti vseh vrst vsebin, ki so bile prenesene, razširjene, shranjene, na voljo, do katerih je bil dostop preko spletnega mesta ali storitev, ki so ponujene.

b) Prisotnost virusov ali drugih elementov v vsebinah, ki lahko povzročijo spremembe v računalniških sistemih, elektronskih dokumentih ali podatkih uporabnikov.

c) Kršitev zakonov, dobre vere, javnega reda, prometnih pravil in tega pravnega obvestila kot posledica nepravilne uporabe spletne strani. Zlasti in na primer, Luxury Concrete S.L.U. ne prevzema odgovornosti za dejanja tretjih oseb, ki kršijo pravice intelektualne in industrijske lastnine, poslovne skrivnosti, pravice do časti, osebne in družinske zasebnosti ter lastne podobe, kot tudi predpise o nelojalni konkurenci in nezakonitem oglaševanju.

Prav tako Luxury Concrete S.L.U. zavrača vsako odgovornost glede informacij, ki se nahajajo zunaj te spletne strani in jih neposredno ne upravlja naš spletni mojster. Funkcija povezav, ki se pojavljajo na tej spletni strani, je izključno informiranje uporabnika o obstoju drugih virov, ki lahko razširijo vsebine, ki jih ponuja ta spletna stran.

Luxury Concrete S.L.U. ne zagotavlja niti prevzema odgovornosti za delovanje ali dostopnost povezanih spletnih mest; niti predlaga, vabi ali priporoča obisk le-teh, zato tudi ne bo odgovoren za pridobljeni rezultat. Luxury Concrete S.L.U. ne prevzema odgovornosti za vzpostavitev hiperpovezav s strani tretjih oseb.

Pravilnik o zasebnosti

Ko bomo potrebovali informacije od vas, bomo vedno zahtevali, da nam jih prostovoljno izrecno posredujete. Podatki, zbrani preko obrazcev za zbiranje podatkov na spletnem mestu ali drugih poti, bodo vključeni v datoteko osebnih podatkov, ki je ustrezno registrirana v Splošnem registru zaščite podatkov pri španski agenciji za zaščito podatkov, katere odgovornost je Luxury Concrete S.L.U. . Ta entiteta bo podatke obravnavala zaupno in izključno z namenom ponuditi zahtevane storitve, z vsemi pravnimi in varnostnimi garancijami, ki jih nalaga Organski zakon 15/1999 z dne 13. decembra o zaščiti osebnih podatkov, kraljevi odlok 1720/2007 z dne 21. decembra in zakon 34/2002 z dne 11. julija o storitvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja.

Luxury Concrete S.L.U. se zavezuje, da podatkov ne bo prenesel, prodal ali delil s tretjimi osebami brez vašega izrecnega dovoljenja. Prav tako bo Luxury Concrete® preklical ali popravil podatke, ko bodo netočni, nepopolni ali ne bodo več potrebni ali ustrezni za njihov namen, v skladu z določbami organskega zakona 15/1999 z dne 13. decembra o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik lahko prekliče dano soglasje in uveljavlja pravice do dostopa, popravka, preklica in nasprotovanja, tako da se obrne na sedež družbe Luxury Concrete S.L.U. na naslovu C/LEPANTO, 9 – 3 46008 VALENCIA, se ustrezno identificira in jasno navede, katero pravico uveljavlja.

Luxury Concrete S.L.U. sprejema ustrezne varnostne ravni, ki jih zahteva omenjeni organski zakon 15/1999 in druga veljavna zakonodaja. Kljub temu ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki jo lahko tretje osebe povzročijo v računalniških sistemih, elektronskih dokumentih ali uporabniških datotekah.

Luxury Concrete S.L.U. lahko med zagotavljanjem storitev spletne strani uporablja piškotke. Piškotki so fizične datoteke osebnih informacij, ki so shranjene na uporabnikovem terminalu. Uporabnik ima možnost, da nastavi svoj brskalnik tako, da prepreči ustvarjanje datotek piškotkov ali opozori na to.

Če se odločite zapustiti našo spletno stran preko povezav do spletnih strani, ki niso v lasti naše entitete, Luxury Concrete S.L.U., ne bo odgovoren za politike zasebnosti teh spletnih strani ali za piškotke, ki jih lahko ti shranijo na uporabnikovem računalniku.

Naša politika glede elektronske pošte se osredotoča na pošiljanje samo tistih sporočil, ki ste jih zahtevali.

Če teh sporočil ne želite prejemati po e-pošti, vam bomo preko njih ponudili možnost uveljavljanja vaše pravice do preklica in odstopa od prejemanja teh sporočil, v skladu z določbami naslova III, člena 22 zakona 34/2002 o storitvah za informacijsko družbo in elektronsko poslovanje.

Postopek v primeru izvajanja nezakonitih dejavnosti

V primeru, da kateri koli uporabnik ali tretja oseba meni, da obstajajo dejstva ali okoliščine, ki razkrivajo nezakonit značaj uporabe katerekoli vsebine in/ali izvajanja katerekoli dejavnosti na spletnih straneh, vključenih ali dostopnih preko spletnega mesta, mora poslati obvestilo Luxury Concrete S.L.U., se ustrezno identificirati, natančno navesti domnevne kršitve in izrecno ter pod svojo odgovornostjo izjaviti, da so informacije, navedene v obvestilu, točne.

Za vsa sporna vprašanja, ki zadevajo spletno mesto Luxury Concrete S.L.U., se uporablja španska zakonodaja, pristojna so sodišča in tribunali v VALENCIA (Španija).

Objave

Upravne informacije, ki so na voljo na spletnem mestu, ne nadomeščajo zakonitega oglaševanja zakonov, predpisov, načrtov, splošnih določb in dejanj, ki jih je treba formalno objaviti v uradnih listih javnih uprav, ki so edino orodje, ki potrjuje njihovo avtentičnost in vsebino. Informacije, ki so na voljo na tej spletni strani, je treba razumeti kot vodnik brez pravne veljavnosti.

Družbena omrežja

Glede na povezave, ki jih naša spletna stran vzpostavlja do naših profilov na družbenih omrežjih Google+ (https://plus.google/luxuryconcrete), obveščamo, da je Luxury Concrete S.L.U. ponudnik storitev informacijske družbe v skladu z art 10 LSSI, pri čemer se informacije, ki so na voljo na tej spletni strani, razširijo na ta profil. Obveščamo vas, da imamo na naši spletni strani omogočeno aplikacijo, ki vam omogoča pisanje in objavo komentarjev, ki bodo vidni na strani. Komentarji in vsebine, ki jih objavite prek te aplikacije, se bodo pojavili tudi na vašem družbenem profilu, pri čemer Luxury Concrete S.L.U. nima možnosti nadzora in spreminjanja le-teh. Luxury Concrete S.L.U. kot ponudnik storitev informacijske družbe lahko le izbriše vaše komentarje in objave na spletni strani in/ali, če je to potrebno, na našem družbenem profilu v skladu z načelom učinkovitega znanja, določenim v LSSICE. Omenjena družbena omrežja imajo tudi svoje lastne pravne pogoje in pogoje uporabe, ki so tukaj podrobno opisani za posvetovanje uporabnika:

-Google+: https://www.google.com/policies/

Prav tako obveščamo, da internet ni vir javnega dostopa, zato je Luxury Concrete S.L.U. oproščen kakršne koli odgovornosti glede obdelave podatkov, ki jih lahko uporabnik izvede.