>

Правна бележка и Политика за поверителност

Това правно уведомление регулира използването на уебсайта www.luxuryconcrete.eu (оттук нататък, УЕБСАЙТА), собственост на Luxury Concrete S.L.U. Навигацията по уебсайта на Luxury Concrete S.L.U. придава статут на потребител на същия и включва пълното и безрезервно приемане на всички и всяка една от разпоредбите, включени в това Правно уведомление, което може да бъде променено.

Потребителят се задължава да използва правилно уебсайта в съответствие със законите, добрата вяра, общественият ред, трафиковите навици и настоящото Правно известие. Потребителят ще отговаря пред Luxury Concrete S.L.U. или пред трети страни, за всички възможни щети и загуби, които могат да бъдат причинени в резултат на неизпълнение на тази задължение.

1. Идентификация и комуникации

Luxury Concrete S.L.U. , в съответствие с Закон 34/2002 от 11 юли за услугите на информационното общество и електронната търговия, ви информира, че:

Тяхното фирмено име е: Luxury Concrete S.L.U.
Вашият ИКА/НИФ/НИЕ е: B98177538
Социалният им адрес е: C / Хуан де ла Сиерва, 6 46008 Валенсия
За да се свържете с нас, предлагаме различни средства за контакт, които
подробности по-долу:
Тел: 910 028 940
Email: info@luxuryconcrete.eu

Всички известия и комуникации между потребителите и Luxury Concrete S.L.U. ще се считат за ефективни, за всички цели, когато се извършват чрез пощенска кореспонденция или чрез който и да е друг от по-горе изброените методи.

Условия за достъп и използване

Уебсайтът и услугите му са свободни и безплатни, въпреки това, Luxury Concrete S.L.U. условява използването на някои от услугите, предлагани на уебсайта си, с предварителното попълване на съответната форма.

Потребителят гарантира автентичността и актуалността на всички данни, които предоставя на Luxury Concrete S.L.U. и ще бъде единствено отговорен за лъжливите или неточни изявления, които прави.

Потребителят изрично се ангажира да използва правилно съдържанието и услугите на Luxury Concrete S.L.U. и да не ги използва за, между другото:

a) Разпространяване на съдържание, престъпно, насилствено, порнографско, расистко, ксенофобско, обидно, в защита на тероризма или, като цяло, противоречащо на закона или на обществения ред.

b) Въвеждане на компютърни вируси в мрежата или извършване на действия, които могат да променят, повредят, прекъснат или генерират грешки или щети в електронните документи, данни или физически и логически системи на Luxury Concrete S.L.U. или на трети лица; както и пречки за достъпа на други потребители до уебсайта и неговите услуги чрез масово използване на компютърните ресурси, чрез които Luxury Concrete S.L.U. предлага своите услуги.

c) Опитване за достъп до имейл акаунти на други потребители или до ограничени области на информационните системи на Luxury Concrete S.L.U. или на трети страни и, при необходимост, извличане на информация.

d) Нарушаване на правата на интелектуална или индустриална собственост, както и нарушаване на конфиденциалността на информацията на Luxury Concrete S.L.U. или на трети страни.

e) Подменяне на самоличността на друг потребител, на държавните администрации или на трета страна.

f) Възпроизвеждане, копиране, разпространение, предоставяне или по друг начин публично комуникиране, трансформиране или модифициране на съдържанието, освен ако не разполагате с разрешението на съответния притежател на правата или това е законно разрешено.

g) Събиране на данни с рекламна цел и изпращане на реклама от всякакъв вид и комуникации с цел продажба или други от търговска природа без предварително искане или съгласие.

Всички съдържания на уебсайта, като текстове, снимки, графики, изображения, икони, технология, софтуер, както и тяхното графично дизайн и изходни кодове, представляват произведение, чиято собственост принадлежи на Luxury Concrete S.L.U. , без да може да се разбира, че на потребителя са предоставени някакви права за експлоатация на тях, отвъд това, което е стриктно необходимо за правилното използване на уебсайта.

В крайна сметка, потребителите, които имат достъп до този уебсайт, могат да виждат съдържанието и да правят, при необходимост, авторизирани лични копия, стига елементите, които се възпроизвеждат, да не бъдат предадени по-късно на трети страни, нито да бъдат инсталирани на сървъри, свързани с мрежи, нито да бъдат

обект на никаква експлоатация.

Също така, всички марки, търговски имена или различителни знаци от всякакъв вид, които се появяват на уебсайта, са собственост на Luxury Concrete S.L.U. , без да се разбира, че използването или достъпът до него придава на потребителя каквото и да е право върху тях.

Разпространението, модифицирането, прехвърлянето или публичното съобщаване на съдържанието и всяко друго действие, което не е изрично разрешено от притежателя на правата за експлоатация, са забранени.

Установяването на хипервръзка по никакъв начин не подразбира съществуването на връзки между Luxury Concrete S.L.U. и собственика на уебсайта, в който се установява, нито приемането и одобрението от страна на Luxury Concrete S.L.U. на неговото съдържание или услуги. Тези, които възнамеряват да установят хипервръзка, предварително трябва да поискат писмено разрешение от Luxury Concrete S.L.U. . Във всеки случай, хипервръзката ще позволи достъп само до началната страница или началната страница на нашия уебсайт, също така трябва да се въздържа от изразяване на лъжови, неточни или неправилни изявления за Luxury Concrete S.L.U. , или да включва незаконно съдържание, противоречащо на добрите нрави и обществения ред.

Luxury Concrete S.L.U. не носи отговорност за начина, по който всеки потребител използва материалите, предоставени на този уебсайт, нито за действията, които той предприема на основата на тях.

Изключване на гаранции и отговорност

Съдържанието на настоящия уебсайт е общо и има изключително информационна цел, без да се гарантира пълен достъп до всички съдържания, нито тяхната изчерпателност, коректност, актуалност или актуалност, нито тяхната подходящост или полезност за конкретна цел.

Luxury Concrete S.L.U. изключва, доколкото позволява законодателството, всякаква отговорност за щети от всякакъв вид, произлизащи от:

a) Невъзможността за достъп до уебсайта или липсата на истинност, точност, изчерпателност и/или актуалност на съдържанието, както и наличието на вади и дефекти от всякакъв вид на съдържанието, предавано, разпространявано, съхранявано, предоставено за достъп чрез уебсайта или услугите, които се предлагат.

b) Наличието на вируси или други елементи в съдържанието, които могат да причинят промени в информационните системи, електронните документи или данните на потребителите.

c) Неспазване на законите, добрата вяра, общественият ред, правилата на движението и настоящото правно съобщение в резултат на неправилното използване на уебсайта. В частност, и по пример, Luxury Concrete S.L.U. не носи отговорност за действията на трети страни, които нарушават правата на интелектуална и промишлена собственост, търговски тайни, права на чест, лична и семейна неприкосновеност и собствена картина, както и регулациите за нелоялна конкуренция и незаконна реклама.

Също така, Luxury Concrete S.L.U. отказва всякаква отговорност относно информацията, която се намира извън този уебсайт и не се управлява директно от нашия уебмастър. Функцията на връзките, които се появяват на този уебсайт, е изключително да информират потребителя за съществуването на други източници, които могат да разширят съдържанието, предлагано на този уебсайт.

Luxury Concrete S.L.U. не гарантира и не носи отговорност за функционирането или достъпността на свързаните сайтове; нито предлага, кани или препоръчва посещение на тях, така че също така няма да бъде отговорен за получения резултат. Luxury Concrete S.L.U. не носи отговорност за установяването на хипервръзки от трети страни.

Политика за поверителност

Когато ни е необходима информация от вас, винаги ще ви помолим да ни я предоставите доброволно и изрично. Данните, събрани чрез формулярите за събиране на данни на уебсайта или по други начини, ще бъдат включени в файл с лични данни, дължимо регистрирани в Генералния регистър за защита на данните на Испанската агенция за защита на данните, отговорна за Luxury Concrete S.L.U. . Тази организация ще обработва данните конфиденциално и единствено с цел предоставяне на заявените услуги, с всички законови и сигурностни гаранции, които налага Органичният закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни, Кралският декрет 1720/2007 от 21 декември и Закон 34/2002 от 11 юли за услуги на информационното общество и електронната търговия.

Luxury Concrete S.L.U. се ангажира да не предава, продава или споделя данни с трети страни без изричното ви съгласие. Също така, Luxury Concrete® ще анулира или коригира данните, когато те са неточни, непълни или вече не са необходими или подходящи за целта си, в съответствие с предвиденото в Органичния закон 15/1999 от 13 декември за защита на личните данни.

Потребителят може да оттегли даденото съгласие и да упражни правата на достъп, корекция, отмяна и възражение, като се обърне за тази цел към социалния адрес на Luxury Concrete S.L.U. разположен на C/LEPANTO, 9 – 3 46008 VALENCIA, като се идентифицира дължащо и посочва видимо конкретното право, което се упражнява.

Luxury Concrete S.L.U. приема съответните нива на сигурност, изисквани от посочения Органичен закон 15/1999 и друго приложимо законодателство. Въпреки това, не поема никаква отговорност за щети и загуби, произтичащи от промени, които трети страни могат да причинят в информационните системи, електронни документи или файлове на потребителя.

Luxury Concrete S.L.U. може да използва бисквитки по време на предоставяне на услуги на уебсайта. Бисквитките са физически файлове с лична информация, хоствани на самото устройство на потребителя. Потребителят има възможността да конфигурира своята програма за браузър така, че да се предотврати създаването на файлове с бисквитки или да се предупреждава за това.

Ако изберете да напуснете нашия уебсайт чрез връзки към уебсайтове, които не принадлежат на нашата организация, Luxury Concrete S.L.U. няма да носи отговорност за политиките за поверителност на тези уебсайтове или за бисквитките, които те могат да съхраняват на компютъра на потребителя.

Нашата политика относно електронната поща се фокусира върху изпращането само на съобщения, които сте поискали да получите.

Ако предпочитате да не получавате тези съобщения по имейл, ще ви предложим чрез тях възможността да упражните правото си на отказ и отказ от получаване на тези съобщения, в съответствие с разпоредбите на Заглавие III, член 22 от Закон 34/2002 за услуги за информационното общество и електронната търговия.

Процедура в случай на извършване на незаконни дейности

В случай, че който и да е потребител или трета страна счита, че съществуват факти или обстоятелства, които разкриват незаконния характер на използването на каквото и да е съдържание и/или извършването на каквато и да е дейност на уеб страниците, включени или достъпни чрез уебсайта, трябва да изпрати известие до Luxury Concrete S.L.U., като се идентифицира дължащо, посочва предполагаемите нарушения и изрично и под своя отговорност заявява, че информацията, предоставена в известието, е точна.

За всеки спорен въпрос, който засяга уебсайта на Luxury Concrete S.L.U., ще се прилага испанското законодателство, компетентни ще бъдат Съдилищата и Трибуналите в ВАЛЕНСИЯ (Испания).

Публикации

Административната информация, предоставена чрез уебсайта, не замества законната реклама на закони, нормативи, планове, общи разпоредби и актове, които трябва формално да бъдат публикувани в официалните вестници на публичните администрации, които са единственият инструмент, който удостоверява тяхната автентичност и съдържание. Информацията, налична на този уебсайт, трябва да се разбира като ръководство без цел за законна валидност.

Социални мрежи

Относно връзките, които нашият уебсайт установява към нашите профили в социалните мрежи на Google+ (https://plus.google/luxuryconcrete), информираме, че Luxury Concrete S.L.U. е доставчик на услуги на информационното общество съгласно чл. 10 от LSSI, като информацията, предоставена на този уебсайт, се разпространява до този профил. Информираме ви, че на нашия уебсайт имаме активирано приложение, което ви позволява да пишете и публикувате коментари, които ще бъдат видими на страницата. Коментарите и съдържанието, публикувани от вас чрез това приложение, също ще се появят във вашия социален профил, като Luxury Concrete S.L.U. няма възможност за контрол и модификация на тях. Luxury Concrete S.L.U. като доставчик на услуги на информационното общество може само да изтрие вашите коментари и публикации на уебсайта и / или, при необходимост, в нашия социален профил в съответствие с принципа на ефективно познаване, установено в LSSICE. Социалните мрежи, които са посочени, също имат свои собствени правни условия и условия за използване, които са подробно описани тук за консултация от потребителя:

-Google+: https://www.google.com/policies/

Също така информираме, че Интернет не е източник на обществен достъп, поради което Luxury Concrete S.L.U. се освобождава от всякаква отговорност по отношение на обработката на данни, която потребителят може да извърши.