>

Teisinis pranešimas ir privatumo politika

Šis teisinis pranešimas reglamentuoja svetainės www.luxuryconcrete.eu (toliau - SVETAINĖ) naudojimą, kurios savininkas yra Luxury Concrete S.L.U. Naršymas Luxury Concrete S.L.U. svetainėje suteikia vartotojo statusą ir reiškia visišką ir neribotą visų šiame teisiniame pranešime pateiktų nuostatų priėmimą, kurios gali būti modifikuotos.

Vartotojas įsipareigoja tinkamai naudotis svetaine laikydamasis įstatymų, geros valios, viešosios tvarkos, eismo taisyklių ir šio Teisinio pranešimo. Vartotojas atsakys prieš "Luxury Concrete S.L.U." arba trečiąsias šalis, dėl bet kokios žalos, kuri gali atsirasti dėl šio įsipareigojimo nesilaikymo.

1. Identifikacija ir komunikacija

Luxury Concrete S.L.U., vykdant Įstatymą 34/2002, liepos 11 d., apie informacinės visuomenės paslaugas ir elektroninę prekybą, informuoja jus, kad:

Jų pavadinimas yra: Luxury Concrete S.L.U.
Jūsų CIF/NIF/NIE yra: B98177538
Jų registruota buveinė yra: C/Juan de la Cierva, 6 46008 Valensija
Norėdami susisiekti su mumis, mes siūlome įvairius kontaktų būdus, kurie
išsamiau aprašome toliau:
Tel: 910 028 940
El. paštas: info@luxuryconcrete.eu

Visi pranešimai ir bendravimas tarp vartotojų ir "Luxury Concrete S.L.U." laikomi veiksmingais visais atžvilgiais, kai jie atliekami per pašto siuntą ar bet kurią kitą iš ankstesnių detalių.

Prieigos ir naudojimo sąlygos

Svetainė ir jos paslaugos yra laisvai ir nemokamai prieinamos, tačiau "Luxury Concrete S.L.U." sąlygoja kai kurių savo svetainėje siūlomų paslaugų naudojimą iš anksto užpildžius atitinkamą formą.

Vartotojas garantuoja visų duomenų, kuriuos pateikia Luxury Concrete S.L.U., autentiškumą ir aktualumą, ir bus atsakingas už neteisingus ar netikslius pareiškimus.

Vartotojas aiškiai įsipareigoja tinkamai naudoti "Luxury Concrete S.L.U." turinį ir paslaugas ir nenaudoti jų, tarp kitko:

a) Skleisti turinį, nusikalstamą, smurtinį, pornografinį, rasistinį, ksenofobišką, įžeidžiantį, terorizmo propagandą arba, apskritai, prieštaraujantį įstatymui ar viešajai tvarkai.

b) Į tinklą įvesti kompiuterinius virusus arba atlikti veiksmus, kurie gali pakeisti, sugadinti, nutraukti ar sukelti klaidas ar žalą Luxury Concrete S.L.U. arba trečiųjų šalių elektroniniuose dokumentuose, duomenyse ar fizinėse ir loginėse sistemose; taip pat trukdyti kitiems vartotojams pasiekti svetainę ir jos paslaugas, masiškai naudojant kompiuterinius išteklius, per kuriuos Luxury Concrete S.L.U. teikia savo paslaugas.

c) Bandymas prieiti prie kitų vartotojų el. pašto paskyrų arba prie apribotų Luxury Concrete S.L.U. arba trečiųjų šalių informacinių sistemų sričių ir, atitinkamai, išgauti informaciją.

d) Pažeisti intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, taip pat pažeisti "Luxury Concrete S.L.U." ar trečiųjų šalių informacijos konfidencialumą.

e) Kitiems vartotojams, viešosioms įstaigoms ar trečiosioms šalims tapatybės klastojimas.

f) Vartoti, kopijuoti, platinti, pateikti ar kitaip viešai skelbti, keisti ar modifikuoti turinį, nebent tam yra atitinkamų teisių savininko leidimas arba tai yra teisiškai leidžiama.

g) Rinkti duomenis reklamos tikslais ir siųsti bet kokios rūšies reklamą bei komunikacijas pardavimo ar kitokio komercinio pobūdžio tikslais be išankstinio prašymo ar sutikimo.

Visos svetainės turinys, toks kaip tekstai, fotografijos, grafika, vaizdai, piktogramos, technologija, programinė įranga, taip pat grafikos dizainas ir šaltinio kodai, yra kūrinys, kurio nuosavybė priklauso "Luxury Concrete S.L.U.", be to, vartotojui negali būti perduoti jokie eksploatacijos teisės daugiau nei griežtai būtina svetainės naudojimui.

Galutinai, vartotojai, kurie prieina prie šios svetainės, gali peržiūrėti turinį ir atlikti, jei reikia, autorizuotas privačias kopijas, jei reprodukuoti elementai vėliau nebus perduoti trečiosioms šalims, nei įdiegti į su tinklais susijusius serverius, nei būti

objektas jokio tipo eksploatacijos.

Be to, visos prekės ženklai, prekybiniai pavadinimai arba bet kokie kiti skiriamieji ženklai, kurie atsiranda svetainėje, yra "Luxury Concrete S.L.U." nuosavybė, ir negalima manyti, kad naudojimasis jais ar prieiga prie jų suteikia vartotojui jokių teisių į juos.

Turinio platinimas, modifikavimas, perleidimas ar viešas skelbimas ir bet koks kitas veiksmas, kuris nebuvo aiškiai leidžiamas autorių teisių savininko, yra draudžiami.

Hiperjungties nustatymas jokiu būdu nereiškia, kad tarp „Luxury Concrete S.L.U.“ ir svetainės, kurioje ji nustatoma, savininko yra santykių, nei „Luxury Concrete S.L.U.“ turinio ar paslaugų priėmimo ir patvirtinimo. Tie, kurie ketina nustatyti hiperjungtį, iš anksto turėtų prašyti raštiško leidimo iš „Luxury Concrete S.L.U.“. Bet kokiu atveju hiperjungtis leis patekti tik į mūsų svetainės pradžios puslapį arba pradžios puslapį, taip pat turėtų susilaikyti nuo klaidingų, netikslų ar neteisingų pareiškimų ar nurodymų apie „Luxury Concrete S.L.U.“, arba įtraukti neteisėtą turinį, prieštaraujantį gerai elgsenai ir viešajai tvarkai.

Luxury Concrete S.L.U. neatsako už tai, kaip kiekvienas vartotojas naudojasi šioje svetainėje pateiktais medžiagomis, nei už veiksmus, atliktus remiantis jais.

Garantijų ir atsakomybės atsisakymas

Šio tinklalapio turinys yra bendro pobūdžio ir turi tik informacinį tikslą, be visiško prieigos prie visų turinio garantijos, nei jo išsamumo, teisingumo, aktualumo ar naujumo, nei jo tinkamumo ar naudingumo konkrečiam tikslui.

Luxury Concrete S.L.U. išskiria, kiek tai leidžia teisinė tvarka, bet kokią atsakomybę už žalą ir nuostolius, kylančius iš:

a) Neįmanoma pasiekti svetainės arba trūksta turinio tikslumo, tiksliumo, išsamumo ir/ar naujumo, taip pat yra visų rūšių turinio trūkumų ir defektų, perduotų, platinamų, saugomų, prieinamų per svetainę arba paslaugas, kurios siūlomos.

b) Virusų ar kitų elementų buvimas turinyje, kuris gali sukelti pokyčius informacinėse sistemose, elektroniniuose dokumentuose ar vartotojų duomenyse.

c) Įstatymų, geros valios, viešosios tvarkos, eismo taisyklių ir šio teisinio pranešimo pažeidimas dėl netinkamo svetainės naudojimo. Ypač ir pavyzdžiui, "Luxury Concrete S.L.U." neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių veiksmus, kurie pažeidžia intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, verslo paslaptis, garbės teises, asmeninį ir šeimos privatumą bei savo vaizdą, taip pat konkurencijos ir neteisėtos reklamos normas.

Be to, „Luxury Concrete S.L.U.“ atsisako bet kokios atsakomybės dėl informacijos, kuri yra už šios svetainės ribų ir kurią tiesiogiai nevaldo mūsų svetainės administratorius. Nuorodų, kurios atsiranda šioje svetainėje, funkcija yra tik informuoti vartotoją apie kitų šaltinių, galinčių papildyti šios svetainės turinį, egzistavimą.

Luxury Concrete S.L.U. negarantuoja ir neprisiima atsakomybės už susietų svetainių veikimą ar prieinamumą; taip pat nesiūlo, nekviečia ar nerekomenduoja lankyti jų, todėl nebus atsakinga už gautą rezultatą. Luxury Concrete S.L.U. neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių nustatytus hiper-nuorodas.

Privatumo politika

Kai mums reikės gauti iš jūsų informacijos, visada prašysime, kad jūs ją suteiktumėte savanoriškai ir aiškiai. Duomenys, surinkti per svetainės duomenų rinkimo formas ar kitais būdais, bus įtraukti į asmens duomenų failą, tinkamai užregistruotą Ispanijos duomenų apsaugos agentūros bendrajame duomenų apsaugos registre, kurio atsakinga yra Luxury Concrete S.L.U. . Ši įstaiga tvarkys duomenis konfidencialiai ir tik tam, kad teiktų prašomas paslaugas, su visomis teisinėmis ir saugumo garantijomis, kurias nustato Asmens duomenų apsaugos organinė įstatymo 15/1999, 1999 m. gruodžio 13 d., Karalienės dekretas 1720/2007, 2007 m. gruodžio 21 d., ir Įstatymas 34/2002, 2002 m. liepos 11 d., dėl informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės prekybos.

Luxury Concrete S.L.U. įsipareigoja neperduoti, neparduoti, nesidalinti duomenimis su trečiosiomis šalimis be jūsų aiškaus sutikimo. Be to, Luxury Concrete® atšauks arba ištaisys duomenis, kai jie pasirodys netikslūs, nepilni arba kai jie nebebus reikalingi arba tinkami jų tikslui, laikantis 1999 m. gruodžio 13 d. Asmens duomenų apsaugos organinio įstatymo 15/1999 nuostatų.

Vartotojas gali atšaukti suteiktą sutikimą ir pasinaudoti teisėmis gauti informaciją, ištaisyti, atšaukti ir prieštarauti, kreipdamasis į Luxury Concrete S.L.U. registruotą buveinę adresu C/LEPANTO, 9 – 3 46008 VALENCIA, tinkamai identifikuodamasis ir aiškiai nurodydamas, kurią teisę jis vykdo.

Luxury Concrete S.L.U. priima atitinkamus saugumo lygius, reikalaujamus minėtoje Organinėje įstatymo 15/1999 ir kitose taikomose normose. Vis dėlto, ji neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių sukeltus žalos ir nuostolių atvejus kompiuterio sistemose, elektroniniuose dokumentuose ar vartotojo failuose.

Luxury Concrete S.L.U. gali naudoti slapukus teikdama svetainės paslaugas. Slapukai yra fiziniai asmeninės informacijos failai, saugomi vartotojo terminalo. Vartotojas turi galimybę konfigūruoti savo naršyklės programą taip, kad būtų užkirstas kelias kurti slapukų failus arba įspėti apie tai.

Jei nuspręsite palikti mūsų svetainę per nuorodas į svetaines, kurios nepriklauso mūsų įstaigai, "Luxury Concrete S.L.U." nebus atsakinga už tokių svetainių privatumo politiką arba slapukus, kuriuos jos gali saugoti vartotojo kompiuteryje.

Mūsų politika dėl el. pašto yra orientuota tik į tuos pranešimus, kuriuos jūs prašėte gauti.

Jei norite negauti šių pranešimų el. paštu, mes jums suteiksime galimybę atsisakyti ir atsisakyti gauti šiuos pranešimus, laikantis III skyriaus, 22 straipsnio nuostatų, nustatytų 2002 m. 34 d. Informacijos visuomenės ir elektroninės prekybos paslaugų įstatyme.

Procedūra atliekant neteisėto pobūdžio veiklą

Jei bet kuris vartotojas arba trečiasis asmuo mano, kad yra faktų ar aplinkybių, atskleidžiančių bet kokio turinio naudojimo ir/ar bet kokios veiklos, atliekamos interneto svetainėse, įtrauktose arba pasiekiamose per interneto svetainę, neteisėtumą, jis turi siųsti pranešimą „Luxury Concrete S.L.U.“, tinkamai identifikuodamasis, nurodydamas galimas pažeidimus ir aiškiai pareiškdamas bei prisiimdama atsakomybę už tai, kad pranešime pateikta informacija yra tikslia.

Visi ginčijami klausimai, susiję su "Luxury Concrete S.L.U." interneto svetaine, bus taikoma Ispanijos teisė, ir atsakingi bus VALENCIA (Ispanija) teismai ir tribunolai.

Publikacijos

Administracinė informacija, pateikiama per svetainę, nepakeičia teisės aktų, normatyvų, planų, bendrųjų nuostatų ir veiksmų, kurie turi būti oficialiai skelbiami viešųjų administracijų oficialiuose leidiniuose, teisinės reklamos. Tai yra vienintelis instrumentas, patvirtinantis jų autentiškumą ir turinį. Šioje svetainėje prieinama informacija turėtų būti suprantama kaip gidas be teisinio galiojimo tikslo.

Socialiniai tinklai

Kalbant apie nuorodas iš mūsų svetainės į mūsų profilius „Google+“ socialiniuose tinkluose (https://plus.google/luxuryconcrete), informuojame, kad „Luxury Concrete S.L.U.“ yra informacijos visuomenės paslaugų teikėjas pagal LSSI 10 straipsnį, o šioje svetainėje pateikta informacija taip pat taikoma šiam profilui. Informuojame, kad mūsų svetainėje įdiegta programa, leidžianti jums rašyti ir skelbti komentarus, kurie bus matomi puslapyje. Jūsų per šią programą paskelbti komentarai ir turinys taip pat atsiras jūsų socialiniame profilyje, o „Luxury Concrete S.L.U.“ neturi jokių galimybių juos kontroliuoti ir modifikuoti. „Luxury Concrete S.L.U.“ kaip informacijos visuomenės paslaugų teikėjas gali ištrinti jūsų komentarus ir skelbimus svetainėje ir/ar, atitinkamai, mūsų socialiniame profilyje pagal LSSICE nustatytą efektyvaus žinojimo principą. Be to, minėti socialiniai tinklai turi savo teisinius terminus ir naudojimo sąlygas, kurios čia išdėstytos vartotojo peržiūrai:

-Google+: https://www.google.com/policies/

Taip pat informuojame, kad internetas nėra viešai prieinamas šaltinis, todėl "Luxury Concrete S.L.U." atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės dėl duomenų apdorojimo, kurį vartotojas galėtų atlikti.